BMGK 2250

9 Aralık 2015’te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Gençlik, Barış ve Güvenlik konusunda “gençlerin uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesinde önemli ve olumlu bir rol oynadığını” kabul eden bir karar (BMGK 2250) kabul etti. Bu karar barış ve güvenlik konularında gençlerin rolüyle ilgili alinan ilk karardır.

​BMGK 2250’nin beş ana dayanağı vardır. Bunlar : katılım, koruma, önleme, ortaklıklar, ayrılma ve yeniden entegrasyon.

Katılım

​Yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası kurumlarda ve mekanizmalarda karar alma sürecine gençlerin katılımının artırılması, bu karari imzalayan hükümetler tarafından desteklemesine çağrıda bulunmaktadir. Güvenlik Konseyi’ninde faaliyetleri sırasında gençlerin ihtiyaçlarını dikkate alması gerektiği vurgulanmaktadır.

Koruma

​Karara göre, hükümetler, silahlı ve çatışma sonrası dönemlerde sivillerin, özellikle de gençlerin, her türlü cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı korunmasını sağlamakla yükümlüdür.

Önleme

​Kararda hükümetlerden, gençlerin tanındığı ve şiddet önleme faaliyetlerinin uygulanması için yeterli destek sağlandığı alanlar yaratarak gençlerin katılımını teşvik etmeleri istenmektedir. Ayrıca sosyo-ekonomik kalkınma da dahil olmak üzere barış inşası çabalarını desteklemek için gençlere yönelik politikaların oluşturulmasının gerekli olduğu da vurgulanmaktadır.

Ortaklıklar

​Bu karar hükümetleri barış, kalkınma ve eşitliği teşvik eden BM organlarına desteği artırarak ilgili aktörlerle ortaklıklar kurmaya ve desteklemeye çağırmakta ve; Barış İnşası Komisyonunun, barış inşası stratejileri geliştirirken çatışma sırasında ve sonrasında gençlerle nasıl etkileşim kurulacağına dair tavsiye ve önerilerini dikkate alarak, topluluk aktörleri ile ilgilenmek ve aile içi şiddeti, dini, kültürel aşırıcılığı önlemek ve sosyal bütünleşmeyi ve teşvik etmek için – gençler ve eğitim liderleri de dahil olmak üzere – yerel halk(lar)ı güçlendirmektedir.

Ayrılma ve Yeniden Entegrasyon

Silahsızlanma, Terhis ve Yeniden bütünleşme (STY), sürdürülebilir barışa ulaşmanın bir yolu olarak silahlı bir çatışma sonrasında kullanılan stratejilerdir. Paramiliter grupların silahlarına el koymayı (silahsızlanma), katılımcılarını devreden çıkarmayı (terhis) ve onları topluma yeniden entegre etmeyi (yeniden bütünleşme) ifade eder. Karar 2250, STY ile ilgilenen tüm aktörleri, bu süreçlerin gençlik üzerindeki etkisini ve silahlı çatışmalardan etkilenen gençlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaya teşvik etmektedir. Eğitim alanlarındaki fırsatlar ve politikalar, gençliğin marjinalleşmesini önleme konusunda istihdam ve eğitim ve barış kültürünün teşvik edilmesi dikkate alınacak hususlardır.