Yayınlar

Türkiye’de Genç Barış İnşacısı Olmak: Mücadele Motivasyonları ve Engeller Raporu Yayında!

Young Peacebuilders of Turkey tarafından hazırlanan “Türkiye’de Genç Barış İnşacısı Olmak: Mücadele Motivasyonları ve Engeller” raporu gençlerin sivil toplum alanında toplumsal barış için verdikleri çabayı derinlemesine ele alıyor. Doğa Rojda Koldaş, Ekin Bayur, Mehmet İlhanlı ve Revşen Berfin Coşkun tarafından kaleme alınan rapor, 6 kurumdan 11 genç barış inşacısıyla yapılan görüşmelerin ışığında ortaya çıktı.

9 Aralık 2015’te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı 2250 sayılı kararın kabul edilmesinin 8. yıldönümüne ithafen hazırlanan bu rapor genç barış inşacılarının karşılaştığı zorlukları detaylı bir şekilde ele alıp, çözüm önerileri ve politika değişiklikleriyle gençlerin daha sürdürülebilir bir geleceğe adım atmalarına katkı sağlamayı amaçlarken sivil toplum alanında çalışan genç barış inşacılarının karşılaştığı tamel sorunları altı ana başlık altında özetliyor.

Türkiye’de barış için gençlerin sesini duyurmak adına bu değerli kaynağı keşfetmeye hazır mısınız?

-29 Gençlik Kampı 2022:
Hafıza Fotojurnali

Genç Barış İnşacıları Derneği olarak, her sene Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen gençlerle beraber barışa dair konuşmayı sürdürüyoruz. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz -29 Gençlik Kampı’nın ana teması ise “hafıza”ydı. Toplumsal barış için oldukça önemli olan hafıza ve yüzleşme kavramları üzerine dört gün boyunca tartışmalar yürüttük. Hafızanın sadece insana dair bir olgu olmadığı; taşın, toprağın, ağacın, canlı ve cansız bütün varlıkların olanlara tanıklık edebileceği fikriyle Mardin’in terk edilmiş dört köyünü ziyaret ettik. Daha önce Süryani ve Ezidî’lere ait olan bu köylerde edindiğimiz deneyimleri fotoğraflayarak bu fotojurnal’de birleştirdik.