Biz Kimiz?

‘Türkiye Genç Barış İnşacıları’ yerel, ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren bir inisiyatiftir. Gençlik, Barış ve Güvenlik temasını ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2250 sayılı kararını kendisine dayanak noktası alan inisiyatifimizin temel amacı gençliğin barış inşası ve şiddetin önlenmesi sürecine aktif katılımını sağlamaktır.

Gençlerin, uluslararası barış ve güvenliğin kurulmasında ve korunmasında kritik bir rolü olduğuna inanan ve gücünü sadece ve sadece gençlerden alan inisiyatifimiz hiçbir dini, siyasi veya etnik bir oluşumun parçası değildir, tamamıyla bağımsız bir harekettir.

​Toplumdaki dezavantajlı grupların entegrasyonunu ve istihdamını önceleyen ve bunun da barış’ın özüne direkt katkı yaptığına inanan inisiyatifimiz, siyasi, dini, etnik ve cinsel kimlik farklılıklarına dayalı ayrımcı politikayı ve anlayışı tümden reddetmektedir. Yerel kalkınmanın dünya barışına yadsınamayacak bir şekilde etki edeceğini düşünen hareketimiz, bu nedenle çalışmalarını hem yerelde hem de uluslararası alanda sürdürmektedir. Şiddetin dışında alternatif bir yol daha olduğunu gençliğe göstermek isteyen inisiyatifimiz, barışın toplumda marjinal bir kavram olmaksızın kalıcı bir şekilde yer edinmesi için canla başla çalışmaktadır.

Ne Yapıyoruz?

Türkiye’nin Genç Barış inşacıları , Türkiye içinde ve dünya çapında barışı, gençliği ve güvenliği geliştiren uluslararası bir girişimdir.

2015 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi’nin 2250 sayılı kararı taahhütlerine bağlılığını koruyup, yapacağımız sivil projelerle ekonomik kalkınma, eğitim, sosyal entegrasyon, cinsiyet eşitliği, çeşitliliği geliştireceğiz.

Hedefimiz, farklı geçmişlere sahip gençleri arzularını gerçekleştirmeleri için eğitimler vererek  topluluklarına katkıda bulunmaları için fırsatları belirlemelerine yardımcı olmaktır.

Gençlerin uluslararası barış ve güvenliğin kurulması ve korunmasında kritik bir role sahip olduğuna inanan Türkiye Genç Barış inşacıları, networking, yurttaşlık eğitimi, yerel, ulusal ve uluslararası projeler, akademik araştırmalar, iş, panel, konferans ve atölye çalışmaları gibi faaliyetlerle gençliği güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca, gençliğin barış süreçlerinin tüm adımlarına ve her yönüne katkıda bulunmasını sağlayarak gençler için sosyoekonomik fırsatların eksikliğini, ayrımcılığı ve marjinalleşmeyi en aza indireceğine inanıyoruz. Gençliğin katılımı ile herkes için özgür, eşit bir gelecek inşa edebiliriz.