Biz Kimiz?

‘Türkiye Genç Barış İnşacıları’ yerel, ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren bir inisiyatiftir. Gençlik, Barış ve Güvenlik temasını ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2250 sayılı kararını kendisine dayanak noktası alan inisiyatifimizin temel amacı gençliğin barış inşası ve şiddetin önlenmesi sürecine aktif katılımını sağlamaktır.

Gençlerin, uluslararası barış ve güvenliğin kurulmasında ve korunmasında kritik bir rolü olduğuna inanan ve gücünü sadece ve sadece gençlerden alan inisiyatifimiz hiçbir dini, siyasi veya etnik bir oluşumun parçası değildir, tamamıyla bağımsız bir harekettir.

​Toplumdaki dezavantajlı grupların entegrasyonunu ve istihdamını önceleyen ve bunun da barış’ın özüne direkt katkı yaptığına inanan inisiyatifimiz, siyasi, dini, etnik ve cinsel kimlik farklılıklarına dayalı ayrımcı politikayı ve anlayışı tümden reddetmektedir. Yerel kalkınmanın dünya barışına yadsınamayacak bir şekilde etki edeceğini düşünen hareketimiz, bu nedenle çalışmalarını hem yerelde hem de uluslararası alanda sürdürmektedir. Şiddetin dışında alternatif bir yol daha olduğunu gençliğe göstermek isteyen inisiyatifimiz, barışın toplumda marjinal bir kavram olmaksızın kalıcı bir şekilde yer edinmesi için canla başla çalışmaktadır.

Ekibimiz

Mehmet İlhanlı

Mehmet İlhanlı

Mehmet İlhanlı, 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Lisans döneminden itibaren birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak görev aldı. Şu an bir enerji firmasında yönetici adayı olarak çalışan Mehmet, aynı zamanda Köln Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisans yapmaktadır.

Berfin Coşkun

Berfin Coşkun

Berfin Coşkun Marmara Üniversitesi Sosyoloji bölümünden 2020 Temmuz ayında mezun oldu. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nda proje koordinatörü olarak çalıştı. Şu an ise barış inşa süreçleri, kalkınma ve ana akım/ sosyal medyada kadın uzmanların görünürlüğü gibi konulara odaklanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almaya devam etmektedir.

Ekin Bayur

Ekin Bayur

Ekin, 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Şimdi ise Sabancı Üniversitesi Çatışma Analizi ve Çözümü yüksek lisans öğrencisidir. Ortadoğuda din, cinsiyet, barış ve çatışma ilgilendiği temel araştırma konuları arasındadır.

Emre Bayır

Emre Bayır

Emre Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Uluslararası politika, ekonomi ve siyaset felsefesi ile ilgilenmektedir.

Haziq Hakimi

Haziq Hakimi

Haziq, 2018’de Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Insan hakları, ulusal güvenlik ve strateji çalışmalarına ilgi duyar. En belirgin kişisel özellikleri ise farklı kültür ve medeniyetleri araştırmayı, bu medeniyetleri yerinde görmeyi seven bir seyahat tutkunu olmasıdır.

Dilan Aydınak

Dilan Aydınak

BLisansını Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Aynı zamanda Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları (TUİÇ) derneğinde 2 yıl temsilcilik yapıp akademik araştırmalarda/çalışmalarda katkıda bulundu. Öğrenim hayatından sonra iş hayatına bilişim alanında devam edip Huawei Network Operasyon Merkezinde Network Mühendisliği yaparak devam etmekte.

Asmin Ayçe İdil Kaya

Asmin Ayçe İdil Kaya

Asmin Ayçe İdil Kaya, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Mezunu, Portekiz’de 1 yıl fotoğrafçılık okudu. Bulgaristan’da Avrupa Gönüllü Hizmeti gönüllüğü yaptı. Bianet, Mynet, Boxoffice gibi farklı mecralarda muhabirlik ve editörlük yaptı. Şu an freelance gazetecilik yapıyor ve sosyal medya pazarlaması üzerine çalışıyor.

Azize Kaya

Azize Kaya

Azize Kaya, 2020 yılında Yıldiz Teknik Universitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasi İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra King’s College London’da Conflict Security and Development bölümünde yüksek lisansina başladi. Eğitim hayatında ceşitli sivil toplum örgütlerinde görev alan Azize, şu anda illiberal bariş üzerine caliştigi yüksek lisans tezine odaklanmaktadır.

Dilek Durgun

Dilek Durgun

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde okudu. Gönüllü olarak Suriye’de yaşanan çatışma sürecinden etkilenen sığınmacı çocuklara 3 ay boyunca travma eğitimleri verdi. 2016 yılından bu yana insan hakları alanında faaliyet gösteren kurumlarda gönüllü olarak çalışmalar sürdürüyor. 2018-2020 yılları arasında Türkçe – Kürtçe yayın yapan çeşitli web sitelerde yönetici editörlük yaptı. 2019 yılından beri freelance olarak gazetecilik yapıyor. Şu an bir araştırma merkezinde profesyonel olarak proje asistanlığı ve raportörlük yapıyor.

Özgür Sevim

Özgür Sevim

Özgür, Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi/Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldu. Gençlik hakları, cinsiyet eşitliği ve azınlık/etnik hakları savunmak için farklı yerel ve uluslararası dernekler ve STK’larla çeşitli eğitim ve çalıştaylara katıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini artırmak için etkileşimli araçlarla yerel topluluk ve göçmenler arasında aktif bir bağlantı kurmak için eğitimler verdi. Exeter Üniversitesi’nde Kürt Çalışmaları alanında IAAS (Arap ve İslam Araştırmaları Enstitüsü) Yüksek Lisans Mükemmellik Bursu almıştır.

İlknur Kökçü

İlknur Kökçü


İlknur Kökçü, Hacettepe Üniversitesi sosyoloji son sınıf öğrencisi. Aynı zamanda sosyal hizmet bölümünde de yan dal yapmakta. Lisans döneminden itibaren sosyal faydayı gözeten çeşitli projelerde, gençlik ağlarında yer aldı ve birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak gönüllülük yapmakta. Akademik ilgi alanlarını göç sosyolojisi, gençlik çalışmaları ve toplumsal cinsiyet oluşturmakta. Şuanda da akademik hayatına bu doğrultuda devam etmekte.

Hatice Yardım

Hatice Yardım

Hatice Yardım, 2019 yılında Budapeşte’de bulunan Central European University’sinde tarih alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. Akademik çalışmaları genel olarak 19. yy Osmanlı Tarihi’ne odaklanıyor. Editörlük, metin yazarlığı, gezi kültürü ve fotoğrafçılıkla da ilgilenen Hatice, şu anda doktora başvurularına hazırlanıyor.

Ne Yapıyoruz?

Türkiye’nin Genç Barış inşacıları , Türkiye içinde ve dünya çapında barışı, gençliği ve güvenliği geliştiren uluslararası bir girişimdir.

2015 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi’nin 2250 sayılı kararı taahhütlerine bağlılığını koruyup, yapacağımız sivil projelerle ekonomik kalkınma, eğitim, sosyal entegrasyon, cinsiyet eşitliği, çeşitliliği geliştireceğiz.

Hedefimiz, farklı geçmişlere sahip gençleri arzularını gerçekleştirmeleri için eğitimler vererek  topluluklarına katkıda bulunmaları için fırsatları belirlemelerine yardımcı olmaktır.

Gençlerin uluslararası barış ve güvenliğin kurulması ve korunmasında kritik bir role sahip olduğuna inanan Türkiye Genç Barış inşacıları, networking, yurttaşlık eğitimi, yerel, ulusal ve uluslararası projeler, akademik araştırmalar, iş, panel, konferans ve atölye çalışmaları gibi faaliyetlerle gençliği güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca, gençliğin barış süreçlerinin tüm adımlarına ve her yönüne katkıda bulunmasını sağlayarak gençler için sosyoekonomik fırsatların eksikliğini, ayrımcılığı ve marjinalleşmeyi en aza indireceğine inanıyoruz. Gençliğin katılımı ile herkes için özgür, eşit bir gelecek inşa edebiliriz.