Gençlik, Barış ve Güvenlik Okulu – I

Bu yıl (2021) ilki gerçekleştirilen Gençlik, Barış ve Güvenlik Okulu’nun temel amacı Türkiye’de oluşturulabilecek bir gençlik ve barış literatürüne katkı yapmaktır. Bu yılki okulda 8 farklı oturumda 8 konuşmacı misafir edildi. 18-29 yaş arası 35 gencin katılımcı olduğu okulda ayrıca 2 ayrı STK oturumu gerçekleştirildi ve bu oturumlarda 9 konuşmacı konuk edildi.

Tanı Beni – Instagram Söyleşi Serisi

Instagram üzerinden gerçekleştirilen söyleşi serisinin temel amacı Türkiye’de çok az tanınan veya tanınsa bile önyargı ile yaklaşılan dini, etnik ve kültürel grupları tanıtmaktır. Bölüm konusu grubun bir temsilcisi ile organize edilen söyleşi serisinde şu ana kadar, Domlar, Süryaniler, Pomaklar ve Çerkesler ile ilgili bölümler gerçekleştirildi.